Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

NBlNloF3927yAdBS4nrmm_JlWbNoXb6r_3uMqWdbKEULe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

eipv3Geuws-W198Jz_xWWftagFPVC-tkbMJmykYbDnULe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

K_fwceROeT5o3n7BpF5Snogsvd_v7CjjOFgBkMwkItALe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

X-X93I2m-LaDDhI1qYp_qfMMQiYAJw0WtppJPCCyT6MLe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

lF8bK__yV4M-18tBnzf9kJ4K-cYrTZifodOPTg9D_0cLe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
PUP Szczecin, pokój 263
Data od:
2017-04-03

Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniach 23.03.2017 r.  - 30.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Do tutejszego Urzędu wpłynęło 151 wniosków od osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Komisja po rozpoznaniu wszystkich wniosków przyznała łącznie 88 dotacji w tym:

- z Programu RPO WZ zostało przyznanych 40 dotacji - osoby te przed podpisaniem umowy zostaną skierowane na szkolenie "Krok do biznesu". Osoby zakwalifikowane do programu zostaną poinformowane telefonicznie o planowanym terminie szkolenia.

- z Programu POWER zostało przyznanych 46 dotacji. osoby te przed podpisaniem umowy zostaną skierowane na szkolenie "Krok do biznesu". Osoby zakwalifikowane do programu zostaną poinformowane telefonicznie o planowanym terminie szkolenia.

- z Funduszu Pracy zostały przyznane 2 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie o terminie podpisywania umów.

Pozostałe wnioski nie spełniały wymogów formalnych lub otrzymały negatywną ocenę merytoryczną.

O sposobie rozpatrzenia wniosku można dowiedzieć się TUTAJ po wpisaniu nr PESEL.

Szczegółowe informacje na temat sposobu rozpatrzenia wniosków zostaną przesłane pocztą do każdego wnioskodawcy.

powrót do listy
 • S9ej8T0tZyDE8XioGdPq-BipD8_CNYeRmgj-CdDgYF8SCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • JAk-QBJUk9JvCRpjiocxVon3Zq-O1rDbvUkU6KxFANYSCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • TcSmE_3G9wE9wwJe2W1KSt-L77Ex18PnisIZuyj6JwASCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • UCVjGME_R37c_Of8IrzPeihaWEFwcx-QKQtG2bap7LASCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • 0ylloMzuDNaD4EBz1xaMeF3DTzDSMkYexHttisY-0VASCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • gfGZ_83cZkeyqjOyxXpS5mdyOt6GiNOODemd3WPcZTcSCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • NGfwA_1zl6_NH-fL70qx5Fh64CTTuni_ausNwGV2yK0SCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • C3RKVlCkCRSJ-j8j0eAVnsBAptNZB3A1uGo4JlEUMYASCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • ZyKWqN2l-dmFHytUINsqQmL8nncxzDZtaQmbVpRMRwwSCUB_UIpmUSlSlpxTs7PCSIboReI5y7IOuR3to1fOfbmmKvDH8XQAnuNNaecrP4UiMG2oP3_ddmlSI7hgpeXI

 • 4d20qc-7oTcBh0-RHN3TAFD4PZU6fTvSOv0vYkPwZTYLe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • cir3LXc7h-K5fszVt8HchAx1xU0jY6cpOutzTqdX7g8Le_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • XbbSyZeO8Fd9PWa6plNDvdp6cAl6_3oRzOcQrYSiST8Le_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • UCB9-R9-v2lE2mzHEKpR0Th88daDimG2UEnZd8CawDsLe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • -QyR3-9CeaiNwclMtNuNSyRaqorQbYdIkRWQIhPW_t0Le_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • ieMK4s_So5GXmE0NCYodN0gHennP4JnNKeYYvGxeKbELe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • g6iuP6tfr678q1f5E5f_zJmIccQ37IezaNQrO__c86sLe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • ErzHSUDQJAwxY47YcFlJJ4i8Gj64yc7osBV33HW3pYILe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • MomJaEwlyDb5OQPitX4ypGit5pE0ebTAPyQiz1Q1wUULe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • ZiTeZpmNg2-06BabV9vsiFYkfq5aOwv26PSPlVhcA_wLe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

 • k_pqMlCoFTRERlY1YuB0acgdyukc8JN3K_7ge0uQK0cLe_SAUMCyizSD4qWdl48TH16WgMtWnr26490Fv6RI5gCeME_noS63-fIq02jBa5BQkBP68zGkiemWNGQvEYNM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!