Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

C6ZvVSDmm2KWiLdptzCa-yjgZgqLX6I7EMHSRHCFxc3kekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

Q38H1e-0-OOOD8MGmDTJeMkPqQwGKfizsyOxR8_te9_kekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

N7owlobQBSr81bGCXBpOOAKZmKDCY5c5Ntw3u3MVk17kekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

olGtWYdZYQ9gnT1NgqPO2iHpkGlSPYo961mkE7HUVTfkekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

cXOIlaO78if0tKOhUoGHlALH2qSQ5ajLTD3lCuz7IpzkekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

Osoby niepełnosprawne

Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Adresaci:
bezrobotni i poszukujący pracy
Lokalizacja:
PUP Szczecin, ul. Mickiewicza 39, pokój 259 lub 260
Termin przyjmowania zgłoszeń:
do czasu wyczerpania środków na ten cel
Data od:
2017-03-30

Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców  na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem środków PFRON, zaprasza osoby niepełnosprawne oraz pracodawców  do składania wniosków na poszczególne zadania:

Osoby niepełnosprawne:

 • dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia indywidualne osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych I piętro, pokój 259 lub 260 lub na stronie internetowej w zakładce: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ dokumenty do pobrania

Pracodawcy:

 • zwrot koszów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu,
 • zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,
 • szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych I piętro, pokój 259 lub 260, na stronie internetowej www. pupszczecin.pl w zakładce dla przedsiębiorców i pracodawców/ dokumenty do pobrania

 Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć w Sekretariacie PUP, Szczecin ul. Mickiewicza 39

Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania środków z PFRON otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie na rok 2017.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP w Szczecinie bezpośrednio lub telefonicznie: pokój 260 tel. 91 42 54 958 lub pokój 259 tel. 91 42 54 964

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Magdalena Biernacka Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta  91 42 54 964  mbiernacka@pupszczecin.pl
Joanna Tomasiak Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 91 42 54 958 jtomasiak@pupszczecin.pl
 Adriana Szmid  Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stazysta 91 42 54 958  aszmid@pupszczecin.pl
Ewa Sobota Doradca zawodowy - doradca klienta 91 42 54 973 esobota@pupszczecin.pl
 • XzOpRp9pCEV8ANkR56GCzXay-ZFTN6vDajeOSiy9aGz_PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • 0hemsIRRoPbPQ2WuD819IaO3SqpeYXek_UKcm094at__PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • Z-wJ37RbNs0QvOqnxLf33Fdg1QLCDQD0hSWhzJHoh6__PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • r1KnpLNuV-85kVoeN-2ShiWdYEezlw3H-pTl2qXOvSf_PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • vM2gvVyTRrrmo9TvClIGn4Brv3ysXUjyycbws6_ibHv_PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • Bngq4FIn4sQSyRzjXsoy67dkJhayW3lnu_yrfPXzIDL_PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • 7Akv7-s580BUOqURFgHA6x6W37UJ-kvt-5xX5pOsGY7_PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • koAxuM0RIIxkGq8MbZczRylqk4ZYChiyimEjMciIzV__PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • r6pcEbpc62-WRMYrApkxHq-9DNmd-YYrNBxE9LEbCaP_PG4bsERwxXOuWrUJzC88iC8Kv7tLOyPu3piWzQYzng

 • GzY3Q07hV2OicE7SQ64AbSsfol7ZyFHhwLL9SvS_N7LkekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • l-G0Tv27IixbPI_ZrkmenbXlNo6C5rTyOHOaPGIy3O3kekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • x6zbRTRNDsqJ7IKtNoXs8CQAKXC8vf1M8p4UdfIhhdTkekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • y7_GUhGYhDeBfdSaSiATXw1CfFOKmvxoI6WQYBw0UlvkekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • TuM4nfGqYEPL54PkxR3t24g2AubDHsJ4HVJYPyS7vRLkekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • KofY-cQoFdoG7cJh68YlPlGr7hzficB3Owo1GlYJfL3kekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • 2IIq6_hQpKW14_dPW8QWgP0dO5iJwVsVIUZtCFz26R7kekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • Jhw0s-pf-1QwdmGFnsLdoIy7-_SXKM9PQGKKQXNm6gHkekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • jhrIj7K92JeFAlsj1wN8hRQ7KyYGsEBr-jNELkq9DLXkekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • UeIXDi3DHjbOXJ5WVDFkUOpxGh3_Fb8g4fzuGTbyE5_kekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

 • MgQnEBtzwp7gXDy759Y8BVzy9VIJkBQkxBb8CN8L9O7kekLi54wsGbZbwaPChcaNswDRaLDL69OpSNWUAFHb6g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!