Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

(2017-01-16)

Konkurs dla pracodawców- staż dla osób do 30 roku życia

Nabór wniosków na staż

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.     Tytuł projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłosza konkurs dla organizatorów staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (patrz punkt 4). 

Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu PO WER.

W ramach konkursu:

1. Przyjmowane wnioski będą cyklicznie rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP Szczecin (przynajmniej raz na dwa tygodnie a w przypadku większej ilości wniosków co najmniej raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu PO WER),

2. Planuje się zorganizowanie staży dla około 230 osób bezrobotnych.

3. Wnioski będą przyjmowane  do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

4. Na staże będą kierowane osoby do 30 roku życia  (- dla osób do 25 roku życia wsparcie zostanie udzielone w okresie 4 miesięcy od daty rejestracji - dla osób powyżej 25 roku życia wsparcie zostanie udzielone od momentu przystąpienia do projektu), zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z definicją PO WER 2014-2020) .

5. Okres trwania stażu to około 6 miesięcy.

6. Wnioski będą oceniane na podstawie "Kryteriów wyboru pracodawców organizujących staże dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie"

7. Protokół z posiedzenia Komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji.

8. Organizatorzy, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie otrzymają umowy cywilno-prawne natomiast Organizatorzy, których wnioski rozpatrzone zostaną negatywnie otrzymają pisemną odpowiedź.

9. Z uwagi na:
- ogromne zainteresowanie wśród pracodawców organizacją stażu, 
- ograniczone środki finansowe na tę formę aktywizacji, oraz
- wymóg MRPiPS zwiększenia efektywności zatrudnienia po zakończeniu stażu, 
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że decydującymi czynnikami przy przyznawaniu stażu pracodawcy będzie zatrudnienie stażysty po zakończeniu stażu na okres co najmniej 3 miesięcy oraz historia przebiegu stażu w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku u tego organizatora tj. ile procentowo osób zostało zatrudnionych u pracodawcy po zakończeniu stażu.

Wnioski oraz "Kryteria..." można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, stanowisko 25a lub na stronie internetowej w zakładce "Dla przedsiębiorców i pracodawców -druki do pobrania".

Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w Sekretariacie PUP, Szczecin ul. Mickiewicza 39

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
plik w formacie PDF Kryteria wyboru pracodawców organizujących staże dla osób bezrobotnych 17-01-10 10:53 242.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 242.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie stażu 17-01-16 09:05 255.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 255.31KB) pobierz
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!