Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

(2017-01-16)

Konkurs dla pracodawców- staż dla osób powyżej 30 roku życia

 

Nabór wniosków na staż

 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tytuł projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin III"

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dla organizatorów staży.

Staże będa organizowane dla osób bezrobotnych posiadających II profil pomocy, które ukończyły 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i należą do jednej z poniżej wymienionych grup tj:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,

- osoby nisko wykwalifikowane (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),

- osoby niepełnosprawne,

Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu RPO WZ.

W ramach konkursu:

1. Przyjmowane wnioski będą cyklicznie rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP Szczecin (przynajmniej raz na dwa tygodnie a w przypadku większej ilości wniosków co najmniej raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu RPO WZ),

2. Planuje się zorganizowanie staży dla około 150 osób bezrobotnych.

3. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków na ten cel (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu RPO WZ).

4. Na staże będą kierowane osoby powyżej 30 roku życia , zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które jednocześnie należą do jednej z grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, -osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, - osoby nisko wykwalifikowane (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe), - osoby niepełnosprawne .

5. Okres trwania stażu to około 6 miesięcy.

6. Wnioski będą oceniane na podstawie "Kryteriów wyboru pracodawców organizujących staże dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie".

7. Protokół z posiedzenia Komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji.

8. Organizatorzy, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie otrzymają umowy cywilno-prawne natomiast Organizatorzy, których wnioski rozpatrzone zostaną negatywnie otrzymają pisemną odpowiedź.

9. Z uwagi na:
- ogromne zainteresowanie wśród pracodawców organizacją stażu, 
- ograniczone środki finansowe na tę formę aktywizacji, oraz
- wymóg MRPiPS zwiększenia efektywności zatrudnienia po zakończeniu stażu, 
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że decydującymi czynnikami przy przyznawaniu stażu pracodawcy będzie zatrudnienie stażysty po zakończeniu stażu na okres co najmniej 3 miesięcy oraz historia przebiegu stażu w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku u tego organizatora tj. ile procentowo osób zostało zatrudnionych u pracodawcy po zakończeniu stażu.

Wnioski oraz "Kryteria.." można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, stanowisko 25a, na dole podstrony  lub na stronie internetowej w zakładce "Dla przedsiębiorców i pracodawców -druki do pobrania"

Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w Sekretariacie PUP, Szczecin ul. Mickiewicza 39

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
plik w formacie PDF Kryteria wyboru pracodawców organizujących staże dla osób bezrobotnych 17-01-10 10:53 242.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 242.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie stażu 17-01-16 09:05 255.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 255.31KB) pobierz
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!