PUP Szczecin
http://www.archiwum.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:805.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2017-04-25)

wstrzymanie naboru wniosków - refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Jednocześnie informujemy, iż PUP w Szczecinie wystąpił do MRPiPS o dodatkowe środki na ten cel.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na ten cel nabór wniosków zostanie niezwłocznie wznowiony.