Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2468487
Strona główna
1928386
Wiadomości RSS
222320
Oferty pracy RSS
54343
Wyniki wyszukiwania
47190
Mapa witryny
39375
Galeria zdjęć
27801
Szkolenia
25501
Nie znaleziono strony!
24545
Poleć znajomemu
22567
Formy aktywne RSS
19685
Chmura tagów
16837
Redakcja strony
11137
Statystyka strony
10940
Polityka prywatności
9193
Zastrzeżenia prawne
6260
Logowanie
2770

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3223249
Oferty pracy na rynku lokalnym
2028351
Oferty pracy w kraju - CBOP
38174
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29293

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1226370
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
558181
Staże
350209
Szkolenia grupowe
264429
Formy aktywizacji
257279
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
245279
Giełdy pracy
120139
Szkolenia indywidualne
91256
Porady grupowe
88559
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
80779
Roboty publiczne
56024
Prace interwencyjne
53468
Studia podyplomowe
43510
Osoby niepełnosprawne
37106
Egzaminy i licencje
33237
Szkolenia
30622
Przygotowanie zawodowe dorosłych
30326
Targi pracy
28323
Grupowe informacje zawodowe
24792
Galeria zdjęć
22565
Pożyczki szkoleniowe
22081
Spotkania informacyjne
19035
Plan szkoleń grupowych
18011
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
14760
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
14017
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
14015
Prace społecznie użyteczne
12278
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
11575
Spółdzielnie socjalne
11569
Najczęściej zadawane pytania
9419
Instytucje szkoleniowe
6311
Szukaj wiadomości
5185
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
136946
Usługi elektroniczne
112588
Rejestracja przez Internet
66151
Umawianie wizyt przez Internet
60609
Rejestracja
47418
Kalendarz Rejestracja
39738
Kreator CV
38925
Pośrednictwo Pracy
24569
Dodaj CV
19110
Wyszukaj CV
16174
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7207
Newsletter
6589
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5968
E-zgłoszenie oferty pracy
5847
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5606
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5470
Instrukcja wypełniania kreatora CV
4872
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
220111
Najczesciej zadawane pytania
73181
Rejestracja bezrobotnych
63734
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
60370
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
42852
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34404
Dokumenty do pobrania
32498
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32286
Zasiłek dla bezrobotnych
32224
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
25858
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
24063
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23438
Staże
20811
Rejestracja poszukujących pracy
19816
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
19699
Dodatek aktywizacyjny
17919
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
17795
Bony dla osób do 30 roku życia
16075
Przyznanie statusu bezrobotnego
15081
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14892
Dotacje na spółdzielnie socjalne
14843
Obowiązki bezrobotnych
14415
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
14141
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14030
Agencje zatrudnienia
12992
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11314
Rejestracja przez Internet
10603
Przyznanie statusu poszukującego pracy
9908
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9426
Prawa bezrobotnych
9392
Najczęściej zadawane pytania
9343
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9267
Studia podyplomowe
8456
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8255
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8011
Szkolenia indywidualne
7934
Utrata statusu bezrobotnego
7897
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
7863
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
7673
Ubezpiecznie zdrowotne
7148
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7068
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
6942
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
6798
Zwrot kosztów przejazdu
6755
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6359
Klasyfikacja zawodów
6217
Prace interwencyjne
5946
Roboty publiczne
5776
Pożyczka szkoleniowa
5613
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5609
Prawa poszukujących pracy
5603
Obowiązki poszukujących pracy
5511
Pośrednictwo pracy krajowe
5300
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5248
Szkolenia grupowe
5029
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
4759
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
4711
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
4685
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
4679
Zwrot kosztów zakwaterowania
4540
Przygotowanie zawodowe doroslych
4526
Sala informacji zawodowej
4475
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4453
Staże dla poszukujacych pracy
4436
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4390
Prace społecznie użyteczne
4353
Poradnictwo zawodowe
4348
Szkolenia grupowe
4307
Utrata statusu poszukującego pracy
4291
Plan szkoleń grupowych
4142
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
3686
Prace interwencyjne
3671
Studia podyplomowe
3613
Egzaminy i licencje
3349
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3186
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Instytucje szkoleniowe
2553
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2154
Przejazd na targi i giełdy pracy
1817
Archiwum szkoleń
1435
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
256
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
103302
Dokumenty do pobrania
25068
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24381
Zgłoszenie oferty pracy
24323
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
21735
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13054
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12459
Staże
11914
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
11397
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
10936
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10123
Pytania i odpowiedzi - FAQ
9791
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
7805
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7272
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7074
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
6827
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
6407
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6150
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
5598
Prace interwencyjne
5366
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5244
Roboty publiczne
4746
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
4707
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
4699
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
4658
Trójstronne umowy szkoleniowe
4514
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4405
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4384
Grant na telepracę
4293
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4212
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4134
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4078
Pośrednictwo pracy krajowe
3942
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
3890
Świadczenie aktywizacyjne
3807
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3579
Wymagane dokumenty
3451
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Zwolnienia grupowe
3313
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3311
Prace społecznie użyteczne
3297
Tryb postępowania
3231
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3174
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3143
Opłaty
3077
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3014
Poradnictwo zawodowe
2887
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2450
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1065
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
168121
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
30472
Mapa dojazdu
19641
Dialog konkurencyjny
17304
Zapytanie o cenę
17017
Negocjacje bez ogłoszenia
16780
Licytacja elektroniczna
16617
Zamówienie z wolnej ręki
16572
Przetarg ograniczony
16094
Negocjacje z ogłoszeniem
15604
Dane teleadresowe
15419
Statystyka lokalnego rynku pracy
13177
Kierownictwo Urzędu Pracy
13114
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
11506
Ogłoszenia o wynikach postępowań
10859
Programy
9414
Analizy i statystyki
8833
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8596
Zielona Linia
7304
Tłumacz języka migowego
7258
Przydatne linki
7200
Powiatowa Rada Rynku Pracy
6542
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
5887
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5456
Analizy i opracowania
4869
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
4753
Fundusz Pracy
4643
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4406
Monitoring zawodów
4327
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4324
Archiwalna strona PUP Szczecin
4319
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4226
Inne programy
4223
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4058
Szansa na pracę
3651
Piramida kompetencji
3463
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3402
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3182
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3033
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
2984
PO WER
2764
Forma prezentacji elementu
2242
RPO
2169
PO WER
2077
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2077
RPO WZ
1809
Plan postępowań
857
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2264

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
13628
Registration
3046

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
13855
РЕГИСТРАЦИЯ
2952

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
21215
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 10940
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!