Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2887962
Strona główna
1952887
Wiadomości RSS
226646
Oferty pracy RSS
55175
Wyniki wyszukiwania
47226
Mapa witryny
42202
Galeria zdjęć
38616
Szkolenia
26805
Nie znaleziono strony!
25854
Poleć znajomemu
23551
Formy aktywne RSS
20399
Chmura tagów
18387
Redakcja strony
12596
Statystyka strony
12337
Polityka prywatności
10440
Zastrzeżenia prawne
7471
Logowanie
3504

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3284690
Oferty pracy na rynku lokalnym
2033347
Oferty pracy w kraju - CBOP
40286
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
30360

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1442994
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
721363
Staże
464892
Szkolenia grupowe
367355
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
311743
Formy aktywizacji
260457
Giełdy pracy
171942
Porady grupowe
145482
Szkolenia indywidualne
116146
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
110954
Roboty publiczne
74036
Prace interwencyjne
67574
Studia podyplomowe
56082
Osoby niepełnosprawne
43937
Egzaminy i licencje
43140
Przygotowanie zawodowe dorosłych
35211
Grupowe informacje zawodowe
32820
Targi pracy
32334
Galeria zdjęć
32100
Szkolenia
30819
Pożyczki szkoleniowe
27809
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
23575
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
23144
Spotkania informacyjne
22608
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
22440
Plan szkoleń grupowych
19290
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
17517
Spółdzielnie socjalne
12896
Prace społecznie użyteczne
12370
Najczęściej zadawane pytania
10693
Szukaj wiadomości
9560
Instytucje szkoleniowe
7245
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
141237
Usługi elektroniczne
114575
Rejestracja przez Internet
68076
Umawianie wizyt przez Internet
61928
Rejestracja
48596
Kreator CV
43346
Kalendarz Rejestracja
39749
Pośrednictwo Pracy
25597
Dodaj CV
21250
Wyszukaj CV
18767
Newsletter
8121
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7219
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5979
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5889
E-zgłoszenie oferty pracy
5875
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5630
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5478
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
222649
Najczesciej zadawane pytania
74183
Rejestracja bezrobotnych
65168
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
62110
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43912
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
35593
Dokumenty do pobrania
34098
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
33697
Zasiłek dla bezrobotnych
33414
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26919
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
26505
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
24555
Staże
22163
Rejestracja poszukujących pracy
20867
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20843
Dodatek aktywizacyjny
18992
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18969
Bony dla osób do 30 roku życia
17340
Przyznanie statusu bezrobotnego
16015
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15938
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15660
Obowiązki bezrobotnych
15524
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14968
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14909
Agencje zatrudnienia
14119
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
12305
Rejestracja przez Internet
11693
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10740
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
10444
Centrum Aktywizacji Zawodowej
10406
Prawa bezrobotnych
10332
Najczęściej zadawane pytania
10289
Studia podyplomowe
9449
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
9147
Dofinansowanie kosztów szkolenia
9007
Szkolenia indywidualne
8893
Utrata statusu bezrobotnego
8854
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8781
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8774
Ubezpiecznie zdrowotne
8103
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
8024
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7845
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7834
Zwrot kosztów przejazdu
7718
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
7495
Klasyfikacja zawodów
7094
Prace interwencyjne
6931
Roboty publiczne
6870
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6618
Pożyczka szkoleniowa
6564
Prawa poszukujących pracy
6511
Obowiązki poszukujących pracy
6409
Pośrednictwo pracy krajowe
6277
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
6223
Szkolenia grupowe
5960
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5741
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5690
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5611
Poradnictwo zawodowe
5563
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5546
Zwrot kosztów zakwaterowania
5469
Przygotowanie zawodowe doroslych
5468
Sala informacji zawodowej
5464
Staże dla poszukujacych pracy
5346
Prace społecznie użyteczne
5326
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
5311
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
5298
Szkolenia grupowe
5235
Utrata statusu poszukującego pracy
5163
Plan szkoleń grupowych
5011
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4611
Prace interwencyjne
4576
Studia podyplomowe
4525
Egzaminy i licencje
4259
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
4115
Wniosek o wydanie zaświadczenia
3457
Instytucje szkoleniowe
3195
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2595
Przejazd na targi i giełdy pracy
1879
Archiwum szkoleń
1442
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Rejestracja przez Internet
300
Praktyki absolwenckie
296
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
105827
Dokumenty do pobrania
26576
Zgłoszenie oferty pracy
26280
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
25458
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22922
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
14103
Klasyfikacja zawodów i specjalności
13323
Staże
13115
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12802
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11953
Pytania i odpowiedzi - FAQ
11905
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
11204
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8770
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
8282
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
8163
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7898
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7859
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
7070
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6750
Prace interwencyjne
6450
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
6156
Roboty publiczne
5954
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5655
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5568
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5546
Trójstronne umowy szkoleniowe
5514
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5481
Grant na telepracę
5397
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
5384
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
5214
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
5018
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
5014
Pośrednictwo pracy krajowe
4947
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4920
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4883
Świadczenie aktywizacyjne
4805
Zwolnienia grupowe
4470
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
4430
Wymagane dokumenty
4418
Opłaty
4313
Prace społecznie użyteczne
4250
Tryb postępowania
4210
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
4108
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
4061
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3983
Poradnictwo zawodowe
3928
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2559
Fundusz szkoleniowy
1921
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1067
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
171603
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
37758
Mapa dojazdu
21010
Dialog konkurencyjny
17946
Zapytanie o cenę
17700
Dane teleadresowe
17622
Negocjacje bez ogłoszenia
17393
Licytacja elektroniczna
17266
Zamówienie z wolnej ręki
17215
Przetarg ograniczony
16733
Negocjacje z ogłoszeniem
16285
Kierownictwo Urzędu Pracy
14458
Statystyka lokalnego rynku pracy
14187
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12698
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11605
Programy
10582
Analizy i statystyki
9957
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
9379
Zielona Linia
8504
Przydatne linki
8403
Tłumacz języka migowego
8356
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7667
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6867
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
6450
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5948
Analizy i opracowania
5822
Fundusz Pracy
5603
Archiwalna strona PUP Szczecin
5421
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
5306
Monitoring zawodów
5276
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5246
Inne programy
5235
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
5175
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
5068
Szansa na pracę
4627
Piramida kompetencji
4388
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
4302
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
4114
PO WER
3774
RPO
3158
PO WER
3096
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3071
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3028
Forma prezentacji elementu
2860
RPO WZ
2771
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2119
Plan postępowań
1759
E-zapytanie
845
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2955

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
15336
Registration
4005

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
15887
РЕГИСТРАЦИЯ
4006

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22778
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 12337
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!