Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2758112
Strona główna
1943564
Wiadomości RSS
225481
Oferty pracy RSS
54814
Wyniki wyszukiwania
47214
Mapa witryny
41008
Galeria zdjęć
32733
Szkolenia
26278
Nie znaleziono strony!
25264
Poleć znajomemu
23169
Formy aktywne RSS
20037
Chmura tagów
17806
Redakcja strony
12076
Statystyka strony
11757
Polityka prywatności
9927
Zastrzeżenia prawne
6962
Logowanie
3247

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3275152
Oferty pracy na rynku lokalnym
2031609
Oferty pracy w kraju - CBOP
39358
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29916

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1386178
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
633360
Staże
403789
Szkolenia grupowe
309434
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
273763
Formy aktywizacji
259185
Giełdy pracy
142511
Porady grupowe
114365
Szkolenia indywidualne
103046
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
93696
Roboty publiczne
64806
Prace interwencyjne
60672
Studia podyplomowe
49841
Osoby niepełnosprawne
41087
Egzaminy i licencje
38317
Przygotowanie zawodowe dorosłych
32914
Szkolenia
30769
Targi pracy
30648
Grupowe informacje zawodowe
29480
Galeria zdjęć
26930
Pożyczki szkoleniowe
25335
Spotkania informacyjne
21056
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
19119
Plan szkoleń grupowych
18596
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
18247
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
17148
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
15925
Prace społecznie użyteczne
12342
Spółdzielnie socjalne
12275
Najczęściej zadawane pytania
10160
Szukaj wiadomości
7380
Instytucje szkoleniowe
6853
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
140423
Usługi elektroniczne
113866
Rejestracja przez Internet
67275
Umawianie wizyt przez Internet
61396
Rejestracja
48106
Kreator CV
41448
Kalendarz Rejestracja
39746
Pośrednictwo Pracy
25157
Dodaj CV
20366
Wyszukaj CV
17695
Newsletter
7271
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7214
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5977
E-zgłoszenie oferty pracy
5866
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5626
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5476
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5450
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
221719
Najczesciej zadawane pytania
73724
Rejestracja bezrobotnych
64604
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
61254
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43450
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
35091
Dokumenty do pobrania
33416
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
33150
Zasiłek dla bezrobotnych
32893
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26481
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
25421
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
24063
Staże
21568
Rejestracja poszukujących pracy
20423
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20372
Dodatek aktywizacyjny
18527
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18470
Bony dla osób do 30 roku życia
16738
Przyznanie statusu bezrobotnego
15621
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15470
Obowiązki bezrobotnych
15067
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15047
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14904
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14574
Agencje zatrudnienia
13659
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11880
Rejestracja przez Internet
11168
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10376
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9994
Prawa bezrobotnych
9928
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9919
Najczęściej zadawane pytania
9873
Studia podyplomowe
9037
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8754
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8579
Szkolenia indywidualne
8469
Utrata statusu bezrobotnego
8433
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8387
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8310
Ubezpiecznie zdrowotne
7707
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7616
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7465
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7392
Zwrot kosztów przejazdu
7323
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
7018
Klasyfikacja zawodów
6725
Prace interwencyjne
6504
Roboty publiczne
6407
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6168
Pożyczka szkoleniowa
6152
Prawa poszukujących pracy
6111
Obowiązki poszukujących pracy
6003
Pośrednictwo pracy krajowe
5867
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5795
Szkolenia grupowe
5548
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5326
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5236
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5220
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5152
Zwrot kosztów zakwaterowania
5072
Poradnictwo zawodowe
5062
Przygotowanie zawodowe doroslych
5052
Sala informacji zawodowej
5049
Staże dla poszukujacych pracy
4947
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4936
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4905
Prace społecznie użyteczne
4901
Szkolenia grupowe
4810
Utrata statusu poszukującego pracy
4787
Plan szkoleń grupowych
4636
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4208
Prace interwencyjne
4168
Studia podyplomowe
4116
Egzaminy i licencje
3859
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3721
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2947
Instytucje szkoleniowe
2937
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Przejazd na targi i giełdy pracy
1868
Archiwum szkoleń
1439
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
271
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
104932
Dokumenty do pobrania
25855
Zgłoszenie oferty pracy
25489
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24991
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22394
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13632
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12935
Staże
12589
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12241
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11526
Pytania i odpowiedzi - FAQ
10994
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10739
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8331
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7812
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7681
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7453
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7286
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6680
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6216
Prace interwencyjne
5936
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5746
Roboty publiczne
5410
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5225
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5165
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5151
Trójstronne umowy szkoleniowe
5062
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4995
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4947
Grant na telepracę
4877
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4774
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4614
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4591
Pośrednictwo pracy krajowe
4503
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4457
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4386
Świadczenie aktywizacyjne
4341
Wymagane dokumenty
3969
Zwolnienia grupowe
3931
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3929
Prace społecznie użyteczne
3828
Opłaty
3779
Tryb postępowania
3757
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3681
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3673
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3552
Poradnictwo zawodowe
3463
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2511
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
170447
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
34396
Mapa dojazdu
20514
Dialog konkurencyjny
17691
Zapytanie o cenę
17432
Negocjacje bez ogłoszenia
17138
Licytacja elektroniczna
17006
Zamówienie z wolnej ręki
16952
Dane teleadresowe
16610
Przetarg ograniczony
16469
Negocjacje z ogłoszeniem
16025
Kierownictwo Urzędu Pracy
13912
Statystyka lokalnego rynku pracy
13736
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12188
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11328
Programy
10093
Analizy i statystyki
9469
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
9095
Zielona Linia
8004
Przydatne linki
7911
Tłumacz języka migowego
7901
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7209
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6447
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
6009
Analizy i opracowania
5401
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5357
Fundusz Pracy
5196
Archiwalna strona PUP Szczecin
4949
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4901
Monitoring zawodów
4860
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4849
Inne programy
4808
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4735
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4604
Szansa na pracę
4186
Piramida kompetencji
3967
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3888
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3707
PO WER
3347
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3059
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3018
RPO
2737
PO WER
2634
Forma prezentacji elementu
2602
RPO WZ
2324
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2113
Plan postępowań
1442
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2677

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14678
Registration
3576

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
15050
РЕГИСТРАЦИЯ
3529

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22212
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11757
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!