Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2689678
Strona główna
1940948
Wiadomości RSS
224693
Oferty pracy RSS
54665
Wyniki wyszukiwania
47205
Mapa witryny
40485
Galeria zdjęć
30737
Szkolenia
26000
Nie znaleziono strony!
25004
Poleć znajomemu
22940
Formy aktywne RSS
19919
Chmura tagów
17473
Redakcja strony
11762
Statystyka strony
11501
Polityka prywatności
9645
Zastrzeżenia prawne
6698
Logowanie
3071

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3264658
Oferty pracy na rynku lokalnym
2030717
Oferty pracy w kraju - CBOP
38915
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29679

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1351344
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
608898
Staże
387374
Szkolenia grupowe
295595
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
265427
Formy aktywizacji
258607
Giełdy pracy
135001
Porady grupowe
106097
Szkolenia indywidualne
99084
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
89257
Roboty publiczne
61939
Prace interwencyjne
58283
Studia podyplomowe
47653
Osoby niepełnosprawne
39667
Egzaminy i licencje
36590
Przygotowanie zawodowe dorosłych
31998
Szkolenia
30740
Targi pracy
29849
Grupowe informacje zawodowe
27804
Galeria zdjęć
25317
Pożyczki szkoleniowe
24113
Spotkania informacyjne
20313
Plan szkoleń grupowych
18364
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
17631
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
16893
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
15310
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
15218
Prace społecznie użyteczne
12326
Spółdzielnie socjalne
11997
Najczęściej zadawane pytania
9919
Szukaj wiadomości
6663
Instytucje szkoleniowe
6644
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
139707
Usługi elektroniczne
113502
Rejestracja przez Internet
66914
Umawianie wizyt przez Internet
61111
Rejestracja
47828
Kreator CV
40593
Kalendarz Rejestracja
39742
Pośrednictwo Pracy
24915
Dodaj CV
19876
Wyszukaj CV
17109
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7212
Newsletter
7010
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5974
E-zgłoszenie oferty pracy
5860
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5621
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5474
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5227
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
221267
Najczesciej zadawane pytania
73522
Rejestracja bezrobotnych
64321
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
60941
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43230
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34815
Dokumenty do pobrania
33128
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32818
Zasiłek dla bezrobotnych
32642
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26260
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
24930
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23833
Staże
21296
Rejestracja poszukujących pracy
20174
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20104
Dodatek aktywizacyjny
18300
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18232
Bony dla osób do 30 roku życia
16505
Przyznanie statusu bezrobotnego
15413
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15226
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14900
Obowiązki bezrobotnych
14811
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
14761
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14351
Agencje zatrudnienia
13398
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11653
Rejestracja przez Internet
10942
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10190
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9780
Prawa bezrobotnych
9721
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9667
Najczęściej zadawane pytania
9660
Studia podyplomowe
8822
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8545
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8346
Szkolenia indywidualne
8245
Utrata statusu bezrobotnego
8220
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8171
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8069
Ubezpiecznie zdrowotne
7483
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7403
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7254
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7153
Zwrot kosztów przejazdu
7099
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6782
Klasyfikacja zawodów
6523
Prace interwencyjne
6279
Roboty publiczne
6162
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5947
Pożyczka szkoleniowa
5943
Prawa poszukujących pracy
5900
Obowiązki poszukujących pracy
5801
Pośrednictwo pracy krajowe
5656
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5598
Szkolenia grupowe
5338
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5100
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5030
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5030
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
4958
Przygotowanie zawodowe doroslych
4863
Zwrot kosztów zakwaterowania
4861
Sala informacji zawodowej
4829
Poradnictwo zawodowe
4817
Staże dla poszukujacych pracy
4755
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4736
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4698
Prace społecznie użyteczne
4687
Szkolenia grupowe
4616
Utrata statusu poszukującego pracy
4583
Plan szkoleń grupowych
4435
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4001
Prace interwencyjne
3963
Studia podyplomowe
3915
Egzaminy i licencje
3657
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3511
Instytucje szkoleniowe
2781
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2655
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Przejazd na targi i giełdy pracy
1860
Archiwum szkoleń
1438
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
260
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
104496
Dokumenty do pobrania
25591
Zgłoszenie oferty pracy
25135
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24767
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22156
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13445
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12761
Staże
12359
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
11973
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11317
Pytania i odpowiedzi - FAQ
10559
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10528
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8148
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7614
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7473
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7224
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
6986
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6496
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6004
Prace interwencyjne
5741
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5556
Roboty publiczne
5188
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5034
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
4990
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
4970
Trójstronne umowy szkoleniowe
4855
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4799
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4740
Grant na telepracę
4689
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4575
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4429
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4405
Pośrednictwo pracy krajowe
4314
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4251
Świadczenie aktywizacyjne
4153
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4089
Wymagane dokumenty
3781
Zwolnienia grupowe
3696
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3695
Prace społecznie użyteczne
3624
Tryb postępowania
3567
Opłaty
3542
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3483
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3477
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3365
Poradnictwo zawodowe
3266
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2483
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
169841
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
32944
Mapa dojazdu
20238
Dialog konkurencyjny
17552
Zapytanie o cenę
17288
Negocjacje bez ogłoszenia
17000
Licytacja elektroniczna
16860
Zamówienie z wolnej ręki
16815
Przetarg ograniczony
16331
Dane teleadresowe
16294
Negocjacje z ogłoszeniem
15881
Kierownictwo Urzędu Pracy
13639
Statystyka lokalnego rynku pracy
13518
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
11939
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11166
Programy
9826
Analizy i statystyki
9221
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8920
Zielona Linia
7741
Tłumacz języka migowego
7669
Przydatne linki
7658
Powiatowa Rada Rynku Pracy
6936
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6231
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5792
Analizy i opracowania
5201
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5144
Fundusz Pracy
4988
Archiwalna strona PUP Szczecin
4714
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4708
Monitoring zawodów
4662
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4637
Inne programy
4590
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4526
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4391
Szansa na pracę
3985
Piramida kompetencji
3772
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3696
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3494
PO WER
3129
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3051
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3012
RPO
2525
Forma prezentacji elementu
2465
PO WER
2423
RPO WZ
2129
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2108
Plan postępowań
1259
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2517

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14359
Registration
3382

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
14655
РЕГИСТРАЦИЯ
3313

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
21926
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11501
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!