Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2418703
Strona główna
1925086
Wiadomości RSS
221903
Oferty pracy RSS
54284
Wyniki wyszukiwania
47184
Mapa witryny
39102
Galeria zdjęć
27362
Szkolenia
25398
Nie znaleziono strony!
24449
Poleć znajomemu
22479
Formy aktywne RSS
19641
Chmura tagów
16690
Redakcja strony
11007
Statystyka strony
10793
Polityka prywatności
9100
Zastrzeżenia prawne
6184
Logowanie
2689

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3215727
Oferty pracy na rynku lokalnym
2027846
Oferty pracy w kraju - CBOP
38047
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29217

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1203805
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
550799
Staże
345016
Szkolenia grupowe
259874
Formy aktywizacji
256958
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
242048
Giełdy pracy
118236
Szkolenia indywidualne
90040
Porady grupowe
86255
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
79617
Roboty publiczne
55166
Prace interwencyjne
52712
Studia podyplomowe
42864
Osoby niepełnosprawne
36510
Egzaminy i licencje
32732
Szkolenia
30588
Przygotowanie zawodowe dorosłych
30028
Targi pracy
28021
Grupowe informacje zawodowe
24280
Galeria zdjęć
22178
Pożyczki szkoleniowe
21730
Spotkania informacyjne
18808
Plan szkoleń grupowych
17934
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
14252
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
13803
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
13563
Prace społecznie użyteczne
12274
Spółdzielnie socjalne
11459
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
11014
Najczęściej zadawane pytania
9297
Instytucje szkoleniowe
6245
Szukaj wiadomości
4966
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
136442
Usługi elektroniczne
112393
Rejestracja przez Internet
65992
Umawianie wizyt przez Internet
60505
Rejestracja
47326
Kalendarz Rejestracja
39737
Kreator CV
38549
Pośrednictwo Pracy
24508
Dodaj CV
18973
Wyszukaj CV
15989
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7206
Newsletter
6518
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5967
E-zgłoszenie oferty pracy
5846
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5604
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5469
Instrukcja wypełniania kreatora CV
4811
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
219867
Najczesciej zadawane pytania
73111
Rejestracja bezrobotnych
63590
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
60245
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
42767
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34294
Dokumenty do pobrania
32342
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32177
Zasiłek dla bezrobotnych
32134
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
25773
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
23854
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23348
Staże
20712
Rejestracja poszukujących pracy
19736
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
19563
Dodatek aktywizacyjny
17842
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
17711
Bony dla osób do 30 roku życia
15972
Przyznanie statusu bezrobotnego
15028
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14891
Dotacje na spółdzielnie socjalne
14746
Obowiązki bezrobotnych
14338
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
13993
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
13949
Agencje zatrudnienia
12907
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11253
Rejestracja przez Internet
10505
Przyznanie statusu poszukującego pracy
9843
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9355
Prawa bezrobotnych
9338
Najczęściej zadawane pytania
9277
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9177
Studia podyplomowe
8396
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8202
Dofinansowanie kosztów szkolenia
7942
Szkolenia indywidualne
7867
Utrata statusu bezrobotnego
7835
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
7802
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
7599
Ubezpiecznie zdrowotne
7085
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7012
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
6872
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
6739
Zwrot kosztów przejazdu
6692
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6271
Klasyfikacja zawodów
6161
Prace interwencyjne
5876
Roboty publiczne
5709
Prawa poszukujących pracy
5547
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5546
Pożyczka szkoleniowa
5536
Obowiązki poszukujących pracy
5451
Pośrednictwo pracy krajowe
5230
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5177
Szkolenia grupowe
4966
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
4680
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
4656
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
4616
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
4611
Zwrot kosztów zakwaterowania
4472
Przygotowanie zawodowe doroslych
4468
Sala informacji zawodowej
4413
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4400
Staże dla poszukujacych pracy
4377
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4335
Prace społecznie użyteczne
4276
Poradnictwo zawodowe
4248
Szkolenia grupowe
4241
Utrata statusu poszukującego pracy
4238
Plan szkoleń grupowych
4084
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
3619
Prace interwencyjne
3615
Studia podyplomowe
3549
Egzaminy i licencje
3280
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3116
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Instytucje szkoleniowe
2496
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2041
Przejazd na targi i giełdy pracy
1800
Archiwum szkoleń
1434
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
256
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
103041
Dokumenty do pobrania
24951
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24310
Zgłoszenie oferty pracy
24156
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
21628
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
12980
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12398
Staże
11807
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
11281
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
10861
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10039
Pytania i odpowiedzi - FAQ
9632
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
7742
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7205
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
6986
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
6757
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
6261
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6051
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
5524
Prace interwencyjne
5293
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5184
Roboty publiczne
4661
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
4657
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
4624
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
4597
Trójstronne umowy szkoleniowe
4448
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4335
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4308
Grant na telepracę
4215
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4147
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4079
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4003
Pośrednictwo pracy krajowe
3881
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
3818
Świadczenie aktywizacyjne
3743
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3464
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Wymagane dokumenty
3390
Zwolnienia grupowe
3242
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3240
Prace społecznie użyteczne
3229
Tryb postępowania
3166
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3112
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3073
Opłaty
3014
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2945
Poradnictwo zawodowe
2814
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2417
Fundusz szkoleniowy
1919
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1064
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
167746
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
30078
Mapa dojazdu
19486
Dialog konkurencyjny
17254
Zapytanie o cenę
16967
Negocjacje bez ogłoszenia
16733
Licytacja elektroniczna
16564
Zamówienie z wolnej ręki
16518
Przetarg ograniczony
16040
Negocjacje z ogłoszeniem
15548
Dane teleadresowe
15203
Statystyka lokalnego rynku pracy
13109
Kierownictwo Urzędu Pracy
13017
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
11416
Ogłoszenia o wynikach postępowań
10793
Programy
9329
Analizy i statystyki
8751
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8534
Zielona Linia
7219
Tłumacz języka migowego
7180
Przydatne linki
7106
Powiatowa Rada Rynku Pracy
6462
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
5824
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5391
Analizy i opracowania
4817
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
4682
Fundusz Pracy
4577
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4348
Monitoring zawodów
4271
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4253
Archiwalna strona PUP Szczecin
4245
Inne programy
4165
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4164
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
3992
Szansa na pracę
3585
Piramida kompetencji
3392
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3351
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3126
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3029
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
2977
PO WER
2701
Forma prezentacji elementu
2193
RPO
2100
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2072
PO WER
2010
RPO WZ
1749
E-zapytanie
844
Plan postępowań
763
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2214

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
13473
Registration
2971

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
13651
РЕГИСТРАЦИЯ
2883

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
21051
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 10793
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!