Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2643879
Strona główna
1938602
Wiadomości RSS
224218
Oferty pracy RSS
54601
Wyniki wyszukiwania
47204
Mapa witryny
40257
Galeria zdjęć
30052
Szkolenia
25903
Nie znaleziono strony!
24939
Poleć znajomemu
22862
Formy aktywne RSS
19873
Chmura tagów
17364
Redakcja strony
11638
Statystyka strony
11406
Polityka prywatności
9528
Zastrzeżenia prawne
6598
Logowanie
3014

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3256392
Oferty pracy na rynku lokalnym
2030342
Oferty pracy w kraju - CBOP
38758
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29591

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1326649
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
598546
Staże
379297
Szkolenia grupowe
288948
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
261150
Formy aktywizacji
258357
Giełdy pracy
131931
Porady grupowe
102422
Szkolenia indywidualne
97501
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
87648
Roboty publiczne
60701
Prace interwencyjne
57283
Studia podyplomowe
46787
Osoby niepełnosprawne
39140
Egzaminy i licencje
35850
Przygotowanie zawodowe dorosłych
31638
Szkolenia
30729
Targi pracy
29526
Grupowe informacje zawodowe
27171
Galeria zdjęć
24723
Pożyczki szkoleniowe
23644
Spotkania informacyjne
20045
Plan szkoleń grupowych
18276
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
17050
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
16309
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
14958
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
14600
Prace społecznie użyteczne
12313
Spółdzielnie socjalne
11900
Najczęściej zadawane pytania
9809
Instytucje szkoleniowe
6570
Szukaj wiadomości
6529
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
139163
Usługi elektroniczne
113358
Rejestracja przez Internet
66768
Umawianie wizyt przez Internet
61002
Rejestracja
47740
Kreator CV
40239
Kalendarz Rejestracja
39740
Pośrednictwo Pracy
24839
Dodaj CV
19707
Wyszukaj CV
16933
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7209
Newsletter
6925
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5971
E-zgłoszenie oferty pracy
5854
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5617
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5472
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5148
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
221087
Najczesciej zadawane pytania
73447
Rejestracja bezrobotnych
64200
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
60813
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43137
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34711
Dokumenty do pobrania
33008
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32714
Zasiłek dla bezrobotnych
32555
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26162
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
24751
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23757
Staże
21186
Rejestracja poszukujących pracy
20092
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
19997
Dodatek aktywizacyjny
18219
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18139
Bony dla osób do 30 roku życia
16413
Przyznanie statusu bezrobotnego
15329
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15144
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14895
Obowiązki bezrobotnych
14725
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
14627
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14274
Agencje zatrudnienia
13297
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11577
Rejestracja przez Internet
10856
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10118
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9705
Prawa bezrobotnych
9647
Najczęściej zadawane pytania
9589
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9561
Studia podyplomowe
8746
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8471
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8271
Szkolenia indywidualne
8172
Utrata statusu bezrobotnego
8140
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8099
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
7980
Ubezpiecznie zdrowotne
7409
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7328
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7178
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7073
Zwrot kosztów przejazdu
7021
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6685
Klasyfikacja zawodów
6449
Prace interwencyjne
6198
Roboty publiczne
6074
Pożyczka szkoleniowa
5868
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5862
Prawa poszukujących pracy
5830
Obowiązki poszukujących pracy
5729
Pośrednictwo pracy krajowe
5569
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5524
Szkolenia grupowe
5261
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5018
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
4958
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
4949
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
4889
Zwrot kosztów zakwaterowania
4792
Przygotowanie zawodowe doroslych
4783
Sala informacji zawodowej
4738
Poradnictwo zawodowe
4718
Staże dla poszukujacych pracy
4675
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4662
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4626
Prace społecznie użyteczne
4602
Szkolenia grupowe
4539
Utrata statusu poszukującego pracy
4507
Plan szkoleń grupowych
4364
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
3935
Prace interwencyjne
3894
Studia podyplomowe
3847
Egzaminy i licencje
3590
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3438
Instytucje szkoleniowe
2714
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2536
Przejazd na targi i giełdy pracy
1853
Archiwum szkoleń
1437
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
260
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
104322
Dokumenty do pobrania
25479
Zgłoszenie oferty pracy
24972
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24689
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22079
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13369
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12702
Staże
12283
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
11829
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11234
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10422
Pytania i odpowiedzi - FAQ
10390
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8066
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7540
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7391
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7148
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
6865
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6426
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
5925
Prace interwencyjne
5661
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5482
Roboty publiczne
5109
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
4961
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
4920
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
4894
Trójstronne umowy szkoleniowe
4781
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4717
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4669
Grant na telepracę
4608
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4499
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4363
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4334
Pośrednictwo pracy krajowe
4228
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4171
Świadczenie aktywizacyjne
4075
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3980
Wymagane dokumenty
3704
Zwolnienia grupowe
3612
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3604
Prace społecznie użyteczne
3554
Tryb postępowania
3491
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3416
Opłaty
3408
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3406
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3292
Poradnictwo zawodowe
3178
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2481
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
169591
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
32485
Mapa dojazdu
20122
Dialog konkurencyjny
17490
Zapytanie o cenę
17230
Negocjacje bez ogłoszenia
16936
Licytacja elektroniczna
16798
Zamówienie z wolnej ręki
16746
Przetarg ograniczony
16272
Dane teleadresowe
16131
Negocjacje z ogłoszeniem
15817
Kierownictwo Urzędu Pracy
13518
Statystyka lokalnego rynku pracy
13439
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
11833
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11102
Programy
9740
Analizy i statystyki
9141
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8848
Zielona Linia
7652
Tłumacz języka migowego
7573
Przydatne linki
7567
Powiatowa Rada Rynku Pracy
6845
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6154
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5715
Analizy i opracowania
5133
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5057
Fundusz Pracy
4911
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4640
Archiwalna strona PUP Szczecin
4638
Monitoring zawodów
4590
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4566
Inne programy
4516
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4462
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4323
Szansa na pracę
3913
Piramida kompetencji
3700
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3625
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3427
PO WER
3049
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3048
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3006
RPO
2445
Forma prezentacji elementu
2406
PO WER
2344
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2103
RPO WZ
2057
Plan postępowań
1173
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2448

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14250
Registration
3311

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
14536
РЕГИСТРАЦИЯ
3239

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
21801
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11406
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!