Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2591676
Strona główna
1936133
Wiadomości RSS
223727
Oferty pracy RSS
54534
Wyniki wyszukiwania
47199
Mapa witryny
40027
Galeria zdjęć
29265
Szkolenia
25780
Nie znaleziono strony!
24835
Poleć znajomemu
22783
Formy aktywne RSS
19823
Chmura tagów
17214
Redakcja strony
11523
Statystyka strony
11304
Polityka prywatności
9433
Zastrzeżenia prawne
6495
Logowanie
2952

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3246555
Oferty pracy na rynku lokalnym
2029858
Oferty pracy w kraju - CBOP
38581
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29485

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1296875
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
584284
Staże
368487
Szkolenia grupowe
279385
Formy aktywizacji
258097
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
255100
Giełdy pracy
127453
Porady grupowe
97298
Szkolenia indywidualne
95335
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
85318
Roboty publiczne
59087
Prace interwencyjne
55980
Studia podyplomowe
45619
Osoby niepełnosprawne
38497
Egzaminy i licencje
34978
Przygotowanie zawodowe dorosłych
31187
Szkolenia
30710
Targi pracy
29163
Grupowe informacje zawodowe
26417
Galeria zdjęć
23952
Pożyczki szkoleniowe
23123
Spotkania informacyjne
19709
Plan szkoleń grupowych
18184
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
16248
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
15446
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
14636
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
13526
Prace społecznie użyteczne
12293
Spółdzielnie socjalne
11785
Najczęściej zadawane pytania
9688
Instytucje szkoleniowe
6483
Szukaj wiadomości
6140
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
138497
Usługi elektroniczne
113166
Rejestracja przez Internet
66574
Umawianie wizyt przez Internet
60887
Rejestracja
47643
Kreator CV
39825
Kalendarz Rejestracja
39740
Pośrednictwo Pracy
24757
Dodaj CV
19506
Wyszukaj CV
16717
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7208
Newsletter
6838
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5971
E-zgłoszenie oferty pracy
5849
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5614
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5472
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5063
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
220869
Najczesciej zadawane pytania
73357
Rejestracja bezrobotnych
64068
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
60666
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43033
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34620
Dokumenty do pobrania
32865
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32548
Zasiłek dla bezrobotnych
32450
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26061
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
24559
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23666
Staże
21061
Rejestracja poszukujących pracy
20005
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
19899
Dodatek aktywizacyjny
18120
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18035
Bony dla osób do 30 roku życia
16294
Przyznanie statusu bezrobotnego
15238
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15055
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14893
Obowiązki bezrobotnych
14632
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
14458
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14197
Agencje zatrudnienia
13205
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11485
Rejestracja przez Internet
10784
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10053
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9607
Prawa bezrobotnych
9572
Najczęściej zadawane pytania
9511
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9467
Studia podyplomowe
8661
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8400
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8180
Szkolenia indywidualne
8093
Utrata statusu bezrobotnego
8052
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8027
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
7882
Ubezpiecznie zdrowotne
7332
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7238
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7107
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
6973
Zwrot kosztów przejazdu
6935
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6588
Klasyfikacja zawodów
6378
Prace interwencyjne
6116
Roboty publiczne
5975
Pożyczka szkoleniowa
5782
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5779
Prawa poszukujących pracy
5755
Obowiązki poszukujących pracy
5664
Pośrednictwo pracy krajowe
5483
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5435
Szkolenia grupowe
5187
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
4933
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
4871
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
4857
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
4824
Zwrot kosztów zakwaterowania
4709
Przygotowanie zawodowe doroslych
4698
Sala informacji zawodowej
4652
Poradnictwo zawodowe
4607
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4594
Staże dla poszukujacych pracy
4593
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4543
Prace społecznie użyteczne
4522
Szkolenia grupowe
4464
Utrata statusu poszukującego pracy
4434
Plan szkoleń grupowych
4303
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
3846
Prace interwencyjne
3818
Studia podyplomowe
3767
Egzaminy i licencje
3517
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3354
Instytucje szkoleniowe
2666
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2421
Przejazd na targi i giełdy pracy
1847
Archiwum szkoleń
1437
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
256
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
104072
Dokumenty do pobrania
25349
Zgłoszenie oferty pracy
24788
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24594
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
21973
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13272
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12625
Staże
12175
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
11680
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11141
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10315
Pytania i odpowiedzi - FAQ
10217
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
7983
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7458
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7287
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7042
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
6718
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6350
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
5819
Prace interwencyjne
5577
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5412
Roboty publiczne
4994
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
4873
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
4851
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
4823
Trójstronne umowy szkoleniowe
4696
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4629
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4582
Grant na telepracę
4511
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4421
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4289
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4262
Pośrednictwo pracy krajowe
4139
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4087
Świadczenie aktywizacyjne
3997
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3849
Wymagane dokumenty
3622
Zwolnienia grupowe
3525
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3508
Prace społecznie użyteczne
3477
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Tryb postępowania
3418
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3342
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3320
Opłaty
3275
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3210
Poradnictwo zawodowe
3099
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2470
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
169277
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
31879
Mapa dojazdu
19996
Dialog konkurencyjny
17434
Zapytanie o cenę
17168
Negocjacje bez ogłoszenia
16888
Licytacja elektroniczna
16745
Zamówienie z wolnej ręki
16698
Przetarg ograniczony
16218
Dane teleadresowe
15924
Negocjacje z ogłoszeniem
15750
Kierownictwo Urzędu Pracy
13378
Statystyka lokalnego rynku pracy
13366
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
11733
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11029
Programy
9640
Analizy i statystyki
9057
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8766
Zielona Linia
7544
Tłumacz języka migowego
7477
Przydatne linki
7474
Powiatowa Rada Rynku Pracy
6754
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6084
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5642
Analizy i opracowania
5056
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
4965
Fundusz Pracy
4833
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4570
Archiwalna strona PUP Szczecin
4541
Monitoring zawodów
4511
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4491
Inne programy
4429
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4388
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4247
Szansa na pracę
3837
Piramida kompetencji
3629
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3556
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3352
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3044
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3001
PO WER
2975
RPO
2369
Forma prezentacji elementu
2356
PO WER
2272
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2099
RPO WZ
1988
Plan postępowań
1081
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2392

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14102
Registration
3236

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
14394
РЕГИСТРАЦИЯ
3165

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
21658
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11304
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!