Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2818173
Strona główna
1946234
Wiadomości RSS
225987
Oferty pracy RSS
54950
Wyniki wyszukiwania
47216
Mapa witryny
41509
Galeria zdjęć
35560
Szkolenia
26502
Nie znaleziono strony!
25490
Poleć znajomemu
23334
Formy aktywne RSS
20212
Chmura tagów
18034
Redakcja strony
12280
Statystyka strony
11989
Polityka prywatności
10147
Zastrzeżenia prawne
7185
Logowanie
3362

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3281465
Oferty pracy na rynku lokalnym
2032222
Oferty pracy w kraju - CBOP
39715
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
30081

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1416272
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
678508
Staże
436004
Szkolenia grupowe
342409
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
293347
Formy aktywizacji
259743
Giełdy pracy
158138
Porady grupowe
130125
Szkolenia indywidualne
109568
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
103120
Roboty publiczne
69131
Prace interwencyjne
63910
Studia podyplomowe
52835
Osoby niepełnosprawne
42229
Egzaminy i licencje
40629
Przygotowanie zawodowe dorosłych
33990
Targi pracy
31343
Grupowe informacje zawodowe
30817
Szkolenia
30781
Galeria zdjęć
29567
Pożyczki szkoleniowe
26398
Spotkania informacyjne
21713
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
21044
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
20395
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
20247
Plan szkoleń grupowych
18854
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
16553
Spółdzielnie socjalne
12532
Prace społecznie użyteczne
12354
Najczęściej zadawane pytania
10383
Szukaj wiadomości
8055
Instytucje szkoleniowe
6998
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
140904
Usługi elektroniczne
114128
Rejestracja przez Internet
67614
Umawianie wizyt przez Internet
61626
Rejestracja
48314
Kreator CV
42213
Kalendarz Rejestracja
39747
Pośrednictwo Pracy
25355
Dodaj CV
20728
Wyszukaj CV
18121
Newsletter
7586
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7215
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5978
E-zgłoszenie oferty pracy
5869
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5631
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5628
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5477
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
222039
Najczesciej zadawane pytania
73919
Rejestracja bezrobotnych
64846
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
61560
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43639
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
35300
Dokumenty do pobrania
33702
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
33384
Zasiłek dla bezrobotnych
33116
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26645
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
25921
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
24272
Staże
21828
Rejestracja poszukujących pracy
20597
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20590
Dodatek aktywizacyjny
18725
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18670
Bony dla osób do 30 roku życia
17004
Przyznanie statusu bezrobotnego
15789
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15679
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15323
Obowiązki bezrobotnych
15258
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14905
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14747
Agencje zatrudnienia
13848
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
12059
Rejestracja przez Internet
11378
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10521
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
10171
Centrum Aktywizacji Zawodowej
10125
Prawa bezrobotnych
10101
Najczęściej zadawane pytania
10066
Studia podyplomowe
9223
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8917
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8755
Szkolenia indywidualne
8669
Utrata statusu bezrobotnego
8604
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8559
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8500
Ubezpiecznie zdrowotne
7877
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7792
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7620
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7574
Zwrot kosztów przejazdu
7493
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
7215
Klasyfikacja zawodów
6881
Prace interwencyjne
6675
Roboty publiczne
6601
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6363
Pożyczka szkoleniowa
6324
Prawa poszukujących pracy
6284
Obowiązki poszukujących pracy
6173
Pośrednictwo pracy krajowe
6029
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5986
Szkolenia grupowe
5735
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5500
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5436
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5387
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5323
Poradnictwo zawodowe
5284
Przygotowanie zawodowe doroslych
5242
Zwrot kosztów zakwaterowania
5242
Sala informacji zawodowej
5228
Staże dla poszukujacych pracy
5122
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
5093
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
5082
Prace społecznie użyteczne
5081
Szkolenia grupowe
4995
Utrata statusu poszukującego pracy
4941
Plan szkoleń grupowych
4797
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4391
Prace interwencyjne
4354
Studia podyplomowe
4295
Egzaminy i licencje
4035
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3893
Wniosek o wydanie zaświadczenia
3173
Instytucje szkoleniowe
3045
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Przejazd na targi i giełdy pracy
1873
Archiwum szkoleń
1440
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
284
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
105227
Dokumenty do pobrania
26137
Zgłoszenie oferty pracy
25778
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
25153
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22623
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13814
Klasyfikacja zawodów i specjalności
13090
Staże
12807
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12459
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11672
Pytania i odpowiedzi - FAQ
11342
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10922
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8504
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7994
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7869
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7619
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7534
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6832
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6403
Prace interwencyjne
6151
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5917
Roboty publiczne
5617
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5403
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5337
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5311
Trójstronne umowy szkoleniowe
5253
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5191
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
5120
Grant na telepracę
5088
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4960
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4781
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4744
Pośrednictwo pracy krajowe
4667
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4631
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4604
Świadczenie aktywizacyjne
4519
Zwolnienia grupowe
4149
Wymagane dokumenty
4148
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
4146
Prace społecznie użyteczne
4005
Opłaty
3995
Tryb postępowania
3939
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3847
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3822
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3708
Poradnictwo zawodowe
3652
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2517
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
170826
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
35945
Mapa dojazdu
20680
Dialog konkurencyjny
17802
Zapytanie o cenę
17549
Negocjacje bez ogłoszenia
17250
Licytacja elektroniczna
17121
Zamówienie z wolnej ręki
17068
Dane teleadresowe
17002
Przetarg ograniczony
16584
Negocjacje z ogłoszeniem
16138
Kierownictwo Urzędu Pracy
14098
Statystyka lokalnego rynku pracy
13922
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12395
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11444
Programy
10280
Analizy i statystyki
9651
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
9221
Zielona Linia
8200
Przydatne linki
8093
Tłumacz języka migowego
8081
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7392
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6610
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
6176
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5623
Analizy i opracowania
5567
Fundusz Pracy
5355
Archiwalna strona PUP Szczecin
5119
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
5063
Monitoring zawodów
5024
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5011
Inne programy
4979
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4915
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4778
Szansa na pracę
4367
Piramida kompetencji
4144
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
4056
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3881
PO WER
3521
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3063
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3023
RPO
2912
PO WER
2823
Forma prezentacji elementu
2718
RPO WZ
2509
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2116
Plan postępowań
1579
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2795

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14933
Registration
3742

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
15413
РЕГИСТРАЦИЯ
3733

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22411
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11989
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!