Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2373466
Strona główna
1921429
Wiadomości RSS
221368
Oferty pracy RSS
54196
Wyniki wyszukiwania
47181
Mapa witryny
38797
Galeria zdjęć
26747
Szkolenia
25273
Nie znaleziono strony!
24307
Poleć znajomemu
22383
Formy aktywne RSS
19572
Chmura tagów
16505
Redakcja strony
10831
Statystyka strony
10625
Polityka prywatności
8985
Zastrzeżenia prawne
6055
Logowanie
2589

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3206005
Oferty pracy na rynku lokalnym
2027243
Oferty pracy w kraju - CBOP
37858
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29109

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1177427
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
540072
Staże
338002
Formy aktywizacji
256564
Szkolenia grupowe
252631
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
237737
Giełdy pracy
115441
Szkolenia indywidualne
88333
Porady grupowe
82773
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
77787
Roboty publiczne
53849
Prace interwencyjne
51676
Studia podyplomowe
42025
Osoby niepełnosprawne
35730
Egzaminy i licencje
31996
Szkolenia
30538
Przygotowanie zawodowe dorosłych
29603
Targi pracy
27586
Grupowe informacje zawodowe
23562
Galeria zdjęć
21600
Pożyczki szkoleniowe
21236
Spotkania informacyjne
18461
Plan szkoleń grupowych
17835
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
13504
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
13453
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
12909
Prace społecznie użyteczne
12260
Spółdzielnie socjalne
11324
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
10088
Najczęściej zadawane pytania
9126
Instytucje szkoleniowe
6139
Szukaj wiadomości
4737
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
135870
Usługi elektroniczne
112171
Rejestracja przez Internet
65792
Umawianie wizyt przez Internet
60377
Rejestracja
47218
Kalendarz Rejestracja
39735
Kreator CV
38065
Pośrednictwo Pracy
24421
Dodaj CV
18754
Wyszukaj CV
15773
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7205
Newsletter
6428
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5967
E-zgłoszenie oferty pracy
5846
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5603
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5469
Instrukcja wypełniania kreatora CV
4718
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
219601
Najczesciej zadawane pytania
73017
Rejestracja bezrobotnych
63411
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
60059
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
42670
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34173
Dokumenty do pobrania
32158
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32063
Zasiłek dla bezrobotnych
32027
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
25639
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
23555
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23262
Staże
20551
Rejestracja poszukujących pracy
19627
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
19461
Dodatek aktywizacyjny
17709
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
17600
Bony dla osób do 30 roku życia
15822
Przyznanie statusu bezrobotnego
14939
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14890
Dotacje na spółdzielnie socjalne
14644
Obowiązki bezrobotnych
14231
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
13861
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
13799
Agencje zatrudnienia
12798
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11184
Rejestracja przez Internet
10411
Przyznanie statusu poszukującego pracy
9759
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9260
Prawa bezrobotnych
9257
Najczęściej zadawane pytania
9179
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9060
Studia podyplomowe
8321
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8125
Dofinansowanie kosztów szkolenia
7843
Szkolenia indywidualne
7740
Utrata statusu bezrobotnego
7721
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
7713
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
7506
Ubezpiecznie zdrowotne
6999
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
6901
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
6787
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
6647
Zwrot kosztów przejazdu
6601
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6165
Klasyfikacja zawodów
6075
Prace interwencyjne
5755
Roboty publiczne
5621
Prawa poszukujących pracy
5475
Pożyczka szkoleniowa
5455
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5455
Obowiązki poszukujących pracy
5371
Pośrednictwo pracy krajowe
5139
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5089
Szkolenia grupowe
4881
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
4589
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
4585
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
4530
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
4527
Przygotowanie zawodowe doroslych
4398
Zwrot kosztów zakwaterowania
4383
Sala informacji zawodowej
4310
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4307
Staże dla poszukujacych pracy
4286
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4266
Prace społecznie użyteczne
4181
Utrata statusu poszukującego pracy
4158
Szkolenia grupowe
4150
Poradnictwo zawodowe
4122
Plan szkoleń grupowych
4008
Prace interwencyjne
3543
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
3531
Studia podyplomowe
3482
Egzaminy i licencje
3180
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3023
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2592
Instytucje szkoleniowe
2430
Wniosek o wydanie zaświadczenia
1895
Przejazd na targi i giełdy pracy
1783
Archiwum szkoleń
1434
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
256
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
102750
Dokumenty do pobrania
24833
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24219
Zgłoszenie oferty pracy
23963
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
21497
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
12904
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12284
Staże
11676
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
11145
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
10779
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
9950
Pytania i odpowiedzi - FAQ
9466
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
7655
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7110
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
6906
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
6663
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
6110
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
5959
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
5424
Prace interwencyjne
5210
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5090
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
4577
Roboty publiczne
4575
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
4540
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
4522
Trójstronne umowy szkoleniowe
4370
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4249
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4222
Grant na telepracę
4108
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4075
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4017
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
3919
Pośrednictwo pracy krajowe
3805
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
3737
Świadczenie aktywizacyjne
3655
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Wymagane dokumenty
3319
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3303
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3160
Zwolnienia grupowe
3156
Prace społecznie użyteczne
3146
Tryb postępowania
3090
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3036
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3002
Opłaty
2923
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2866
Poradnictwo zawodowe
2741
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2390
Fundusz szkoleniowy
1919
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1061
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
167294
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
29485
Mapa dojazdu
19338
Dialog konkurencyjny
17184
Zapytanie o cenę
16890
Negocjacje bez ogłoszenia
16665
Licytacja elektroniczna
16500
Zamówienie z wolnej ręki
16458
Przetarg ograniczony
15950
Negocjacje z ogłoszeniem
15474
Dane teleadresowe
15018
Statystyka lokalnego rynku pracy
13028
Kierownictwo Urzędu Pracy
12920
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
11337
Ogłoszenia o wynikach postępowań
10714
Programy
9218
Analizy i statystyki
8659
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8448
Zielona Linia
7111
Tłumacz języka migowego
7090
Przydatne linki
6968
Powiatowa Rada Rynku Pracy
6373
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
5717
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5302
Analizy i opracowania
4756
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
4592
Fundusz Pracy
4477
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4282
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4189
Monitoring zawodów
4183
Archiwalna strona PUP Szczecin
4148
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4094
Inne programy
4076
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
3911
Szansa na pracę
3499
Piramida kompetencji
3319
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3270
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3047
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3022
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
2972
PO WER
2609
Forma prezentacji elementu
2118
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2068
RPO
2005
PO WER
1924
RPO WZ
1679
E-zapytanie
844
Plan postępowań
662
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2127

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
13252
Registration
2874

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
13391
РЕГИСТРАЦИЯ
2785

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
20836
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 10625
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!