Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2541986
Strona główna
1933314
Wiadomości RSS
223160
Oferty pracy RSS
54466
Wyniki wyszukiwania
47196
Mapa witryny
39786
Galeria zdjęć
28633
Szkolenia
25677
Nie znaleziono strony!
24719
Poleć znajomemu
22695
Formy aktywne RSS
19769
Chmura tagów
17079
Redakcja strony
11367
Statystyka strony
11169
Polityka prywatności
9336
Zastrzeżenia prawne
6402
Logowanie
2878

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3237489
Oferty pracy na rynku lokalnym
2029263
Oferty pracy w kraju - CBOP
38403
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29416

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1268421
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
572945
Staże
360629
Szkolenia grupowe
273107
Formy aktywizacji
257785
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
250661
Giełdy pracy
124215
Szkolenia indywidualne
93579
Porady grupowe
93561
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
83477
Roboty publiczne
57784
Prace interwencyjne
54899
Studia podyplomowe
44658
Osoby niepełnosprawne
37911
Egzaminy i licencje
34230
Przygotowanie zawodowe dorosłych
30817
Szkolenia
30682
Targi pracy
28774
Grupowe informacje zawodowe
25711
Galeria zdjęć
23375
Pożyczki szkoleniowe
22663
Spotkania informacyjne
19397
Plan szkoleń grupowych
18111
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
15623
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
14785
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
14361
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
12727
Prace społecznie użyteczne
12286
Spółdzielnie socjalne
11702
Najczęściej zadawane pytania
9582
Instytucje szkoleniowe
6417
Szukaj wiadomości
5760
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
137896
Usługi elektroniczne
112960
Rejestracja przez Internet
66433
Umawianie wizyt przez Internet
60782
Rejestracja
47558
Kalendarz Rejestracja
39739
Kreator CV
39494
Pośrednictwo Pracy
24680
Dodaj CV
19343
Wyszukaj CV
16507
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7208
Newsletter
6755
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5969
E-zgłoszenie oferty pracy
5848
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5609
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5471
Instrukcja wypełniania kreatora CV
4994
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
220566
Najczesciej zadawane pytania
73271
Rejestracja bezrobotnych
63924
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
60531
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
42951
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
34532
Dokumenty do pobrania
32737
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
32429
Zasiłek dla bezrobotnych
32359
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
25982
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
24365
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
23568
Staże
20966
Rejestracja poszukujących pracy
19928
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
19819
Dodatek aktywizacyjny
18029
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
17926
Bony dla osób do 30 roku życia
16203
Przyznanie statusu bezrobotnego
15161
Dotacje na spółdzielnie socjalne
14975
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14893
Obowiązki bezrobotnych
14544
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
14339
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14126
Agencje zatrudnienia
13118
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11410
Rejestracja przez Internet
10716
Przyznanie statusu poszukującego pracy
9991
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
9531
Prawa bezrobotnych
9498
Najczęściej zadawane pytania
9434
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9373
Studia podyplomowe
8587
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8335
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8104
Szkolenia indywidualne
8020
Utrata statusu bezrobotnego
7978
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
7951
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
7785
Ubezpiecznie zdrowotne
7254
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7158
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7045
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
6902
Zwrot kosztów przejazdu
6856
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
6484
Klasyfikacja zawodów
6307
Prace interwencyjne
6052
Roboty publiczne
5895
Pożyczka szkoleniowa
5709
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5702
Prawa poszukujących pracy
5691
Obowiązki poszukujących pracy
5587
Pośrednictwo pracy krajowe
5401
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5356
Szkolenia grupowe
5126
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
4853
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
4804
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
4785
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
4762
Zwrot kosztów zakwaterowania
4644
Przygotowanie zawodowe doroslych
4629
Sala informacji zawodowej
4575
Staże dla poszukujacych pracy
4528
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4526
Poradnictwo zawodowe
4503
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4473
Prace społecznie użyteczne
4447
Szkolenia grupowe
4404
Utrata statusu poszukującego pracy
4368
Plan szkoleń grupowych
4237
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
3776
Prace interwencyjne
3748
Studia podyplomowe
3701
Egzaminy i licencje
3442
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3279
Instytucje szkoleniowe
2618
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2310
Przejazd na targi i giełdy pracy
1837
Archiwum szkoleń
1436
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
256
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
103793
Dokumenty do pobrania
25232
Zgłoszenie oferty pracy
24624
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
24500
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
21887
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13183
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12549
Staże
12061
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
11570
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11061
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10245
Pytania i odpowiedzi - FAQ
10041
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
7902
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7377
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7193
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
6959
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
6590
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6269
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
5727
Prace interwencyjne
5494
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5346
Roboty publiczne
4894
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
4799
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
4788
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
4746
Trójstronne umowy szkoleniowe
4617
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4541
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4499
Grant na telepracę
4422
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4343
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4220
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4188
Pośrednictwo pracy krajowe
4053
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4007
Świadczenie aktywizacyjne
3920
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
3750
Wymagane dokumenty
3552
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Zwolnienia grupowe
3438
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3428
Prace społecznie użyteczne
3404
Tryb postępowania
3343
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3272
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3238
Opłaty
3197
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3124
Poradnictwo zawodowe
3008
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2465
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
168819
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
31335
Mapa dojazdu
19862
Dialog konkurencyjny
17378
Zapytanie o cenę
17113
Negocjacje bez ogłoszenia
16845
Licytacja elektroniczna
16692
Zamówienie z wolnej ręki
16650
Przetarg ograniczony
16166
Dane teleadresowe
15737
Negocjacje z ogłoszeniem
15704
Statystyka lokalnego rynku pracy
13281
Kierownictwo Urzędu Pracy
13268
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
11637
Ogłoszenia o wynikach postępowań
10961
Programy
9554
Analizy i statystyki
8972
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
8698
Zielona Linia
7454
Tłumacz języka migowego
7388
Przydatne linki
7356
Powiatowa Rada Rynku Pracy
6671
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6004
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
5567
Analizy i opracowania
4982
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
4873
Fundusz Pracy
4760
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4508
Archiwalna strona PUP Szczecin
4450
Monitoring zawodów
4448
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4423
Inne programy
4341
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4323
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4163
Szansa na pracę
3768
Piramida kompetencji
3561
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3490
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3284
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3039
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
2992
PO WER
2907
Forma prezentacji elementu
2308
RPO
2293
PO WER
2202
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2092
RPO WZ
1918
Plan postępowań
998
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2336

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
13937
Registration
3166

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
14192
РЕГИСТРАЦИЯ
3091

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
21479
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11169
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!