Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Strona archiwalna


Strona archiwalna

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

p9mAS7WCN5bXLTsvsm8616UViq_674a_pW5WFF3leXjFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Wt0Cs_y782lQjRG42VSBRlNJjzHD3oLYlPXgptWYyw7FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

7zryKhmVQIYuq0FGdjPqEWzDfBwjx-m_btjisk01O-7FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

g_BKOe40ZFItOe3QHV2YQnuR5ja83k-SBnE-dU4J-ijFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

BGLp_lQt8HdhQfn9s2TqaaYcSYulqJ-gSIo5lBSAgYvFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Dane teleadresowe

Lokalizacja

Nazwisko i mię

Stanowisko

Tel.

E-MAIL

I piętro
p.257 

Tyszkiewicz – Janik Dorota
 

Kaczmarek Tadeusz

 

 Biernacik Agnieszka

Włodarczyk Renata

DYREKTOR URZĘDU 
 

ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDUSekretariat

91 42 54 950

 91 422 55 33 tel/fax

 

I piętro
p. 252 

Adamska Agnieszka
Stanowisko  ds. Prawnych

91 42 54 954

parter
p.114 

Kisielow  Olga

Bielawska  Joanna

Ossowska Aleksandra

Stanowisko  ds. Prawnych

91 42 54 924


91 42 54 947
parter

Box 12a

 Hołownia  Magdalena

Zbiegi Okresów Ubezpieczeń

91 42 54 946

I piętro
p. 274 

Harnik Joanna

Stanowisko  ds. Kontroli Wewnętrznej

91 42 54 939

I piętro
p.261 

Karpowicz Janusz

KIEROWNIK DZIAŁU INFORMATYKI

91 42 54 999

I piętro
p.268 

Łukasiewicz  Marcin

Kierowca

91 42 54 965

brak

I piętro
p.277 

Domżalski  Maciej
Malinowska  Monika

 

Łasowski  Paweł
Kuźmiński  Sebastian

Stanowisko ds.   Płatnika
 


Stanowisko ds. Naliczania
Świadczeń dla Osób Bezrobotnych 

91 42 54 948

 

91 42 54 936

 

I piętro
p.276 

Błachnio  Dorota

KIEROWNIK  DZIAŁU EWIDENCJI
I ŚWIADCZEŃ

91 42 54 917
tel/fax

 

Parter
p.122


Chaberek  Katarzyna

 Informacja

91 42 54 900

91 42 54 901

brak

ZAPLECZE

I piętro
s. 282 

 

 

 

 


Box 26

Jeżycki Tomasz
Masior Kamila
Wrona Tomasz 
Rudnicka  Katarzyna
Pawluch Janina
Uliczkowska  Monika 

Cichońska Agnieszka
Safin Emilia

 

Stanowisko ds. Informacji, Dodatków  Aktywizacyjnych I Wydawania Decyzji Administracyjnych 

 

 Dodatki Aktywizacyjne

91 42 54 923
91 42 54 923
91 42 54 922
91 42 54 922
91 42 54 919
91 42 54 971

91 42 54 977
91 42 54 977

 

I piętro
p.280 

Boratyńska  Renata

Piotrowska Elżbieta

Stanowisko ds. Rejestracji

91 42 54 918

TEL/FAX


 

I piętro

Box 28

Box 29

Box 30

Box 31

Box 32

Box 33

Box 34

Box 35

Box 36

Box 37

Box 38

 

--------------------------

Blajda Dorota

Kierod  Maria

------------------------- 

Skoczylas Jolanta

Pawlik  Magdalena

Dunaj  Magda

Wieczysta - Matysik  Dorota

Mahaczek Aleksandra

Jastrzębska Małgorzata

Olejnik  Agnieszka

Stanowisko ds. Rejestracji

 

--------------------------

--------------------------


 

Parter
p.115 

 Hołdowska Krystyna

Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 

91 42 54 960

 

Parter
p.117

Sobucka Małgorzata

Urbańska-Kowalska Elżbieta

Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 

91 42 54 921


 

Parter
p.117

Kowalak  Barbara

Kozdra Barbara

Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 

91 42 54 920


 

Piwnica


Hercki  Leszek

 

Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 

91 42 54 978

 

Parter
p.124 


Henselek  Anna

 


Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 

91 42 54 993

 

Parter
p.123

Budzowska  Maria

Berta Kamila

Łoza Anna

stanowisko ds. Zamówień Publicznych

91 42 54 974 

Parter
p.127

Chorąży Izabela

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNEGO

91 42 54 928

 

Parter
p.125 


Laszuk Radosław

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

91 42 54 926

 

Parter
p.126 

Wilczyńska Wioletta

Marecka  Alicja

Frieske Anna

Stanowisko ds.ObsługI Urzędu

91 42 54 927  tel/fax

91 42 54 979 

Parter
p.128 

Limańska Emilia

Pilawska Agnieszka


Stanowisko ds. Kadr /  sł. bhp


91 42 54 925

 

 
 

Parter
p.148 

Szubert  Małgorzata

KIEROWNIK DZIAŁU CENTRUM  AKTYWIZACJI  ZAWODOWEJ

91 42 54 966

 

Parter
p.147 

Baziur  Agnieszka

Centrum aktywizacji zawodowej,  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

91 42 54 916

 

I piętro
s.278 

CAZ

Piotrowska Agata

 Badyniak Joanna

Sala Informacji Zawodowej


91 42 24 762

 

 

I piętro
p.279 

Sobota Ewa

Pośrednictwo Pracy

 i Poradnictwo Zawodowe

Osób Niepełnosprawnych

91 42 54 973

 

Parter

Box 1-6

Box  2

Box  3

Box  4

Box  5

Box  6

Box  7

Box  8

Box  9

Box  10

Box  11

Box  12

Box  14

Box  15

Box  16

Box  17

Box  18

Box  19

Box  20

Box  21

Box  22

Box  23


Malinowska Marta

Uskow Krystyna

 Tarka Sandra

Brejwo-Porożyńska Joanna

Zając Monika

 Kacprzak Dorota

Szeklińska  Dorota

Wrocławska Eliana

Drejws  Agnieszka

Sobolewska Kamila

Jurek-Fatyga Ewelina

Durda-Klazura Katarzyna

Czajkowska Żaneta

Fila Beata

Kruszewicz Marlena

Markus Anna

Bogdan  Magdalena

Raszewska Sylwia 

Łabaj Paulina

Szatkowski Daniel

Bernard Jolanta

Malitowska-Żyża Beata

 

A,B,C,Ć,D,E,G,I,Z,Ź,Ż

A,B,C,Ć,D,E,G,I,Z,Ź,Ż

A,B,C,Ć,D,E,G,I,Z,Ź,Ż

A,B,C,Ć,D,E,G,I,Z,Ź,Ż

A,B,C,Ć,D,E,G,I,Z,Ź,Ż

A,B,C,Ć,D,E,G,I,Z,Ź,Ż

F,M,N,O,P,R,U,H

F,M,N,O,P,R,U,H

F,M,N,O,P,R,U,H

F,M,N,O,P,R,U,H

F,M,N,O,P,R,U,H

F,M,N,O,P,R,U,H

K,J,L,ł,T

K,J,L,ł,T

K,J,L,ł,T

K,J,L,ł,T

K,J,L,ł,T

S,Ś,V,W,Y

S,Ś,V,W,Y

S,Ś,V,W,Y

S,Ś,V,W,Y

S,Ś,V,W,Y

 

91 42 54 903

91 42 54 904

91 42 54 905

91 42 54 906

91 42 54 907

91 42 54 968

91 42 54 908

91 42 54 909

91 42 54 910

91 42 54 911

91 42 54 912

91 42 54 913

91 42 54 914

91 42 54 915

91 42 54 986

91 42 54 987

91 42 54 988

91 42 54 989

91 42 54 967

91 42 54 990

91 42 54 991

91 42 54 995


-----------------------------------

Zaplecze

Parter

Pieńko Katarzyna

Ślęzak Edyta

Rejs Sandra

Kubicka Monika

Niechwiadowicz Mariola

 

Stanowisko ds. Marketingu

Usług Rynku Pracy

Tel / Fax

91 42 54 941

 

91 42 32 133

91 42 54 996

91 42 54 994 

   
I piętro
p267 

Przyborowska  Katarzyna

 

KIEROWNIK DZIAŁU INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

91 42 54 955 tel/fax

 

I piętro
p.262 

Ignatiuk Agnieszka

 

Rokicka  Joanna

Szumiłowicz Maria 

 

Refundacje do Wynagrodzeń, Prace Interwencyjne, Roboty Publiczne, Dofinans. 50+, Refundacje -30, Świadczenia Aktywizacyjne, Spółdzielnie Socjalne

Referat ds.  Programów, Finanse Działu

 91 42 54 963

 

I piętro
p.263 

  Zapasa Marta

  Grudnik Agata

  Leśniczy Monika

Stanowisko ds. Wspierania Przedsiębiorczości (Dotacje)

 

91 42 54 981

 

 

I piętro
p.264 

Knutelska Agnieszka

Krzak  Magdalena

Stanowisko ds. Wspierania Przedsiębiorczości (Refundacje), Granty na Telepracę, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

91 42 54 943

 
 

I piętro
p.266 

Szczepaniak  Aneta

KIEROWNIK REFERATU DS. PPROGRAMÓW

91 42 54 944

 

I piętro
p.265 

 Tarnowska - Pelc Marta

 

Oflus Beata

Pozyskiwanie Środków Finansowych na Tworzenie Programów

Doradca Zawodowy

 

91 42 54 957


 

Zaplecze

Parter

Box 24


 

 

Zaplecze

Box 25

 

 

Schefs  Wioleta,

Stępnik Monika
Leszczyńska Agnieszka 

 


Sadowska - Gotowała Karolina

Grochowska Karolina

 

Rzewnik Aneta

Fiejtek Dominika

Antoszewska  Luiza

Staże, Przygotowanie Zawodowe Dorosłych

Szkolenia Grupowe, Pożyczki,  Stypendia na Kontynuowanie Nauki, Refun. Kosztów Opieki nad Dzieckiem lub Osobą Zależną

Szkolenia Indywidualne, Egzaminy i Licencje, Studia podyplomowe  

42 54 962

 

 

 

 

91 42 54 959

 

 

91 42 54 961

  

I piętro
p.259 

Biernacka Magdalena

Stanowisko ds. Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

91 42 54 964

 

I Piętro
p.260 

 

 Szmid Adriana

Tomasiak Joanna

 

Jednorazowe Środki na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej, Dofinansowanie i Refundacja z PFRON, Przystosowanie i Organizowanie Miejsc Pracy z PFRON , Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

91 42 54 958


 

Parter
p.130 

Kowalska Justyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

91 42 54 931

 

Parter
p.129 

Łaszkiewicz Maria

Pawłowska  Monika

Jursza  Dorota

 

Obsługa Budżetu – Płace

 

91 42 54 932 

Parter
p.131 

Świstek Justyna

Windykacja

91 42 54 929

 

Parter
p.132 

Bartosiewicz Bogna

Podgórska Agnieszka

Obsługa Funduszu Pracy

 

91 42 54 933

91 42 54 934

 

Parter
p.133 

Olejnik Danuta

Łukasiewicz Marta

Obsługa EFS

91 42 54 935


 

Parter
p.134
 

Giwer  Weronika

Halicka Monika

Konkolowska  Helena

Obsługa Środków Budżetowych
i PFRON

Refundacje z Funduszu Pracy, EFS
91 42 54 930

 

 

 

 

Utworzono: 2012-11-10 07:36 | Redagował: Sebastian Kuźmiński 2017-01-10 14:44więcej

Redakcja strony: Dane teleadresowe

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-11-10 07:36:03
 • Aktualizacja informacji:Kuźmiński Sebastian 2017-01-10 14:44:30
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-11-10 07:36:03
 • Zatwierdzenie informacji:Kuźmiński Sebastian 2017-01-10 14:44:26
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 17622
 • lpBwvJfvwseKq9eAsqDCIRr1qEn9Zk_Z7iqsb2gMoas

 • xVHx05K4_9CEPFEyJJZyeCw-hfqwZenHDktBDaKkYz0

 • EZ9mzH1qBCwz4t-HUjIH1Qi5zFY2TRg9-zdgcrWc7_I

 • WMlPUruKNExUx4QF6mnbAls6hf9gpkHdylVSC8QWefc

 • gDKnkrV_lyq24-jO2p43D-l77xNkT4DfzszmidnzBJk

 • oXRAKx87AQZoawnPSRr7NFk8AHzgV8BQEIig4bW9yqs

 • 9jh44fPzLOWaJLlcn14AD9rvmcCqw-VN6Oup4EThnTM

 • G9qwu_s9wT6OEpwR7CrVk32y1Jnc8ALW5kVM8dP_I94

 • pU3kHcX40ad8AtEncE7OR5BwwGt657QqbPLFuxL8Tr0

 • i2DMIk4FtU-K__4owmtdpvCHsKsTuTWh_Nexdw2nPCXFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • gm0Y7tEklV18QI-4JkXXW5DGEfuMU08cgdxHMEXSAFvFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • ptY02ijcV7ZUwV600uii9ZHBLWYWFXuFrTV-rnppi_TFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • NdBxu304UNw0X1godjF1aAjlBWsB4av8d1Uc2vxrfxXFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 26o7Mf9OJnQImhbK6n4oClnSGxqzjc85xF-Fknk8e7_FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • FQMenTTH2YQdyxzY4oT1Vx-25jlyaHMmimdmGWh-sSjFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • yIEKvox046CzM7cNx0WIFHEmqH4zlrgjPA6Pw_zivnXFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • CiV_xaEMD55uX2H2WpIqqM9wa_cjR4SLEDlGsmWhw-fFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • FHlm6MlJBTE1uRko8L2zvdntuijBEaXkMngU4dq0FcDFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • ORUN7DucfNYujUXA5Vmf8vquqCNnjJvlJgcp71yCJADFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 5zUZSQUGh4gmdTgsX3UN1CCa8ZnLxI_wNx47CL26L4jFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

STRONA ARCHIWALNA. Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2017r. zmianie uległa zarówno szata graficzna jak i adres strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.!